Ton van der Steen en Art Rooijakkers over Technologische veerkracht én Academy of Engineering bij BNR Big Five

“Videobellen met de dokter, jezelf thuis monitoren en een algoritme dat uiteindelijk meer weet dan de arts. Technologie gaat onze gezondheidszorg drastisch veranderen en moet ons met minder behandelingen langer gezond houden” (BNR.nl). Ton van der Steen, hoofd biomedische technologie van het Erasmus Medisch Centrum en Art Rooijakkers spreken over Technologische veerkracht bij BNR Big Five.

Luister hier het interview terug.

Ton van der Steen stipt kort de oprichting van een Academy of Engineering aan.

Wat is de Academy of Engineering en waarom moet die er nu komen en waarom ligt er een taak en verantwoordelijkheid van de overheid om een Academy of Engineering op te richten?

Over Academy of Engineering
In Nederland bestaat een sterk groeiende behoefte aan een Academy of Engineering. Een Academy of Engineering die circa 100 technologen uit de top van de wetenschap en kennisinstellingen en top van industrie, MKB, scale- en start ups samenbrengt. Een Academy of Engineering die het ecosysteem van zowel het theoretisch-wetenschappelijke als de praktische toepassing representeert. Een Academy of Engineering die in samenwerking en interactie met het multidisciplinaire wetenschapsveld, technologische oplossingen aandraagt en maatschappelijk bespreekbaar maakt.

Nederland is het land bij uitstek dat in staat is tot samenwerking. Het land waar men elkaar door te polderen vooruit helpt en brengt. Om onszelf sterker uit de Coronacrisis te innoveren is in die samenwerking een volgende stap nodig. Voor de grote complexe maatschappelijke uitdagingen, denk ook aan de Klimaat-, Stikstof- en Energieopgave, zijn innovatieve technologische oplossingen onontbeerlijk. Technologische inzichten en toepassingen in de praktijk bieden sleutels voor een veerkrachtige samenleving. Maar alleen als de technologie in positieve interactie staat met inzichten en oplossingen uit andere disciplines en van andere actoren. De huidige Coronacrisis laat goed zien waar brede wetenschap en het bedrijfsleven samenwerken zij uitdagingen met inzet van technologie veerkrachtig het hoofd bieden. Het is de positieve noot in een negatieve context. Genoemde brede verbinding en samenwerking manifesteert zich echter niet structureel. Het is een publiek belang dat deze verbinding en samenwerking structureel wordt geborgd.

De meeste ontwikkelde landen kennen een Academy of Engineering als hoeder van het belang van positieve interactie tussen technologische inzichten en oplossingen en het bredere ecosysteem. Een hoeder die de regering daarover gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien. Die in het ecosysteem als forum en stem van technologische inzichten en praktische oplossingen interacteert. Die in de internationale ecosystemen het eigen land vertegenwoordigt. Sinds 1986 komt de Academy of Technology and Innovation (AcTI) als private partij op voor dit publieke belang en vervult het deze rollen. De Coronacrisis maar ook de bovengenoemde mondiale uitdagingen laten zien dat het nu de hoogste tijd is voor opschaling. Het is noodzakelijk dat de overheid zich dit publieke belang aantrekt, borgt en met de oprichting van een Academy of Engineering over neemt van AcTI. Aan de politiek de vraag te helpen bij de oprichting van een Academy of Engineering. Om daarmee de volgende stap te zetten naar een veerkrachtig Nederland.