Report towards an NL Chip Plan

In februari 2022 installeerde AcTI een werkteam, gecoördineerd door Willem Jacobs (Beleidsadviseur AcTI), om input te leveren voor EZK om een NL Chip Act plan te definiëren, begeleid door Roel Meeuwesse (Algemeen Secretaris/ Hoofd bureau AcTI). Na uitgebreide bijeenkomsten en interviews met vele stakeholders uit de NL semiconductor gerelateerde industrie en onderzoeks- en onderwijsinstellingen, leverde AcTI in juli ’22 een samenvatting aan EZK en in december ‘22 een volledig rapport. Half januari ‘23 gaf EZK formeel positieve feedback aan AcTI op dit rapport. Onze belangrijkste aanbevelingen zijn volledig in lijn met EZK’s visie en plan voor de toekomst. EZK verwacht dat AcTI zal blijven bijdragen aan de toekomstige acties van het NL Chip Act plan.