Project om tot advies over EU Chips Act te komen

Op 8 februari 2022 presenteerde de Europese Commissie een pakket voor een Chipwet voor Europa. De Chipwet is het Europese antwoord op de geopolitieke dynamiek in de halfgeleider-industrie en de huidige tekorten aan halfgeleider-producten. In de Chipwet introduceert de Commissie drie pijlers die gezamenlijk vijf strategische doelstellingen dienen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft AcTI gevraagd om een advies over het te voeren Nederlandse beleid rondom de Europese Chipwet, voor de verdere uitwerking van het Nederlandse standpunt.

Het advies wordt opgesteld door een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. De leden van het kernteam zullen ook hun netwerk en achterban raadplegen om tot een evenwichtig advies te komen. Per pijler is nagedacht over welke vragen beantwoord moeten worden om tot waardevolle inzichten te komen, die het ministerie van EZK kan gebruiken voor verdere beleidsactiviteiten. Komende weken staan in het teken van het uitwerken van de antwoorden en het samenstellen van het officiële adviesrapport.

De verwachting is dat het adviesrapport voor 1 juli a.s. klaar is.