Ondersteuning

De Netherlands Academy of Technology and Innovation is financieel onafhankelijk en bekostigt zijn activiteiten met bijdragen van begunstigers, contributies van leden, en in-kind bijdrages van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW.