KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Activiteiten

Pagina-navigatie:

 

Reguliere activeiten

1. Tweemaandelijkse besloten plenaire vergaderingen, waarvoor in voorkomende gevallen beleidsmakers en vertegenwoordigers van NGO’s persoonlijk worden
uitgenodigd voor een goed voorbereide discussie.
2. Openbare jaarvergadering, sinds 2003 samenvallend met de Innovatieconferenties, zie hieronder.
2. Klankborden formeren voor beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.
3. Op verzoek onafhankelijke ad hoc commissies samenstellen van experts op persoonlijke titel om onder eigen verantwoordelijkheid een advies op te stellen.
4. Ad hoc werkgroepen ter voorbereiding van discussies en opinies.
5. Samenwerken met organisaties op het terrein van technologische en technisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en het innovatieve bedrijfsleven.
6. Samenwerken met de KNAW bij het adviseren over de technische wetenschappen..

Innovatieconferenties

In 2017 vindt geen AcTI Innovatieconferentie plaats

In de ontwikkeling naar een open kenniseconomie moet Nederland aantrekkelijk zijn en blijven als vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe innovatieve bedrijven. Het verbeteren van het innovatieklimaat in Nederland heeft al enige tijd de hoogste prioriteit van de Netherlands Academy of Technology and Innovation. Met de Innovatieconferentie zet AcTI zich in om met belangrijke spelers uit bedrijven, kennisinstellingen en overheid tot concrete afspraken te komen teneinde het innovatievermogen in Nederland verder te versterken. Elk jaar checkt AcTI de voortgang van eerder gemaakte afspraken en voegt zonodig nieuwe thema’s toe.

Actuele informatie vindt u op de website van de Innovatieconferentie.

Jaarverslag 2015

Voor een overzicht van de activiteiten in 2015 zie het inhoudelijk jaarverslag

 

Kruimelpad:
  1. Home


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken