Goede score Take-off startups in Academic Startup Competition

Tien veelbelovende jonge startups dragen sinds eind november de titel ‘Best Academic Startup 2020’. Een vakjury koos de tien winnaars uit een shortlist van twintig genomineerden. Het Eindhovense Lusoco, dat eerder NWO Take-offsubsidie verwierf, is een van de winnaars.

Lusoco ontwikkelt inkten, zonnecellen en elektronica voor een nieuwe generatie visuele communicatie voor verlichte reclame- en  informatieborden en glasgevels. Het door het bedrijf ontwikkelde glas wekt overdag energie op en die het ’s nachts kan inzetten door bijvoorbeeld licht uit te stralen. Het gebruikt daarvoor speciaal ontwikkelde inkten met fluorescerende kleurstoffen, die zonlicht efficiënt naar de zonnecellen op de zijkant van het glas geleiden. Hele gevels kunnen zo met behulp van zonne-energie duurzaam worden gemaakt, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gewenste transitie naar energieneutrale gebouwen. Architecten krijgen nieuwe mogelijkheden om een landmark te creëren die overdag en in de nacht zichtbaar is. ‘In die gevels ligt dus onze toekomst’, maar, weet Jeroen ter Schiphorst, gepromoveerd aan de TU/e en samen met compagnon Teun Wagenaar oprichter van Lusoco, ‘dan heb je het direct over grote volumes. Bovendien gelden daar strenge eisen voor, dus je bent zo vijf tot tien jaar verder om tot een marktwaardig en economisch rendabel product te komen. Dat leerde Teun met zijn vorige bedrijf, destijds ook gefinancierd vanuit NWO.’

Lusoco Schematic

Haalbaarheidsstudie

Begin 2019 ontving Lusoco financiering vanuit NWO Take-off om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Sinds eind september vorig jaar is Ter Schiphorst fulltime met de onderneming aan de slag. ‘We weten inmiddels heel goed op welke markt we onze producten willen neerzetten’, vertelt Ter Schiphorst. Het bedrijf zet in eerste instantie in op visuele communicatie via verlichte reclameborden en bewegwijzering. ‘In deze markt praat je over kleinere oppervlaktes en is de productie behapbaarder. Dat biedt mogelijkheden voor onze technologie om zich op kleinere schaal in de praktijk te bewijzen en de markt kennis te laten maken met ons energieopwekkende glas. In 2021 ligt onze focus dus op het introduceren van ons product via pilots in de reclamewereld. De echte commercialisatie voorzien we vanaf 2022.’

Take-off en Venture Challenge

Naast Lusoco behoren ook Ucrowds, ontwikkelaar van crowd-simulatiesoftware, Kaminari Medical, dat beeldvormingstechnologie bij dotteringrepen verbetert, IamFluidics, producent van minuscule druppeltjes en deeltjes als grondstof voor onder meer medicijnen en cosmetica, en VanBoven, dat drones ontwikkelt om oogsten te voorspellen, tot de winnende startups die nu of eerder subsidie kregen via Take-off. Medewinnaar Bimini Biotech, een startup die nieuwe medicijnen tegen kanker ontwikkelt, was vorig jaar winnaar van de najaarsronde van de Venture Challenge. Beide NWO-financieringsinstrumenten zijn mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het leven geroepen om bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen te stimuleren.

Verder groeien

De Academic Startup Competition is een initiatief van VSNU, NFU, Techleap en de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI). AcTI-voorzitter Margrethe Jonkman, tevens bestuurslid van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, benadrukt dat innovatieve starters ons land de mogelijkheid bieden ‘om te komen waar we voorheen nog niet konden komen’. ‘Door deze tien winnaars te feliciteren, laten we zien dat we zowel trots zijn op deze startups als op het ecosysteem waaraan ze ontspruiten. Tegelijkertijd verdient dit ecosysteem blijvend aandacht, want nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen.’