Euro-CASE workshop voor Jonge Innovators in Brussel op 20 sept ’22

Jonge Innovators aan het begin van hun loopbaan

Euro-CASE besteedt aandacht  aan de betrokkenheid van beginnende professionals (Early Career Professional ‘ECP’s’ in het kort).

Samenvatting van de activiteiten tot nu toe

In 2020 is een Euro-CASE-werkgroep onder voorzitterschap van de Royal Academy of Engineering (UK) benoemd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop het Euro-CASE netwerk zijn kan versterken met ECP’s, die belangrijk worden geacht als opkomende deskundigen en leiders binnen wetenschap, technologie en engineering.

De werkgroep heeft zijn bevindingen in november 2020 gepresenteerd, met inbegrip van gegevens over de huidige niveaus van betrokkenheid, succesvolle initiatieven en mechanismen voor betrokkenheid, en aanbevelingen over hoe Euro-CASE zelf en de aangesloten academies hun aanpak kunnen verbeteren of opschalen. Deze bevindingen blijven beschikbaar voor Euro-CASE-leden om te gebruiken.

In de eerste helft van 2021 hebben er in het uitvoerend comité en het bestuur van Euro-CASE besprekingen plaatsgevonden over mogelijke volgende stappen, in de richting van uitvoering van de aanbevelingen. In juni 2021 is een voorstel gedaan om een workshopsessie voor belanghebbenden van Euro-CASE te organiseren, gericht op een of meer aspecten van de aanbevelingen.

Euro-CASE heeft ook een link gelegd met de Young Academies Science Advice Structure (YASAS), het nieuwe zesde netwerk van SAPEA. Het doel is om het werk voort te zetten dat in 2019 binnen Euro-CASE is gestart en in november 2020 aan de Board in november 2020. Zoals reeds besproken op het niveau van de raad van bestuur zijn dat de volgende:

Organisatie van een workshop in 2022 die vertegenwoordigers van de Academy samenbrengt om kennis, lessen en goede praktijken voor de omgang met ECP’s uit te wisselen (hierbij zal worden voortgebouwd op de details van de vele initiatieven van de Academie die uit de enquête van 2020 naar voren zijn gekomen). Betrokkenheid van ECP’s bij de activiteiten van de Euro-CASE platforms Besluiten nemen over de oprichting van een Europese raad van de toekomst Een werkgroep, bestaande uit Patrick Maestro(Academie des Technologies, Paris, France) , Bertrand Van Ee (AcTI The Netherlands), Elin Elliot (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences), Ben McAlinden (Manager, International Partnerships at the Royal Academy of Engineering) en Joos Vandewalle (Honorary President of the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts), is bezig met het organiseren van een workshop en het opstellen van een kort document om de de doelstellingen van een dergelijke actie.

Organisatie van de workshop

Het doel van een dergelijke workshop is om Euro-CASE en de academies meer te betrekken bij ECP’s en om ze te wijzen op de toegevoegde waarde van Euro-CASE.
Plaats: Met dank aan de Belgische Academies (ARB “Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique” en KVAB “Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten”), zal de workshop worden georganiseerd in het Paleis van de Academie in Brussel, Hertogstraat 1, 1000 Brussel, België.

Datum: 20 september in de voormiddag.

Programma is als volgt opgebouwd:

 • 09.00 09.10 Welkom en inleiding door Patrick Maestro
 • 09.10 09.30 Presentatie van de bevindingen van de enquête door Ben McAlinden
 • 09.30 10.30 Individuele presentatie van voorbeelden en goede praktijken door academiepersoneel
 • leden + ECP (gecombineerde presentatie) Deel 1
 • 10.30 10.50 Koffiepauze, inclusief mogelijke demo’s
 • 10.50 11.40 Individuele presentatie van showcases en goede praktijken door academiepersoneel
 • leden + ECP (gecombineerde presentatie) Deel 2
 • 11.40 12.40 Open discussie, volgende stappen
 • 12.40 14.00 Lunch, inclusief mogelijke demo’s

Aanwezig: Euro-CASE lid academies, AcTI Jonge Innovators, jonge academies, ECP’s (ondernemer, wetenschapper en industrieel), en stafleden van academies.

Methodologie:

Presentatie en discussie op basis van enquêteresultaten: In augustus 2020 is een enquête gelanceerd om te begrijpen hoe nationale academies voor techniek, wetenschap en technologie omgaan met beginnende beroepsbeoefenaren (ECP’s). De enquête was bedoeld om de successen, behoeften en uitdagingen binnen de bij Euro-CASE aangesloten gemeenschap en om het delen van kennis en beste praktijken tussen academies. Het uiteindelijke doel is academies te helpen hun omgang met ECP’s te verbeteren om zo een grotere organisatorische impact te hebben. Deze betrokkenheid van ECP’s moet openstaan voor drie profielen van beroepsactiviteiten: wetenschappers, industriëlen en ondernemers. Verwacht wordt dat de interventies en ervaringen en activiteiten uit deze verschillende visies.

 • Selectie van belangrijke kwesties die aan de orde moeten worden gesteld
 • Raadpleging van lid-academies voor presentatie van goede praktijken

AcTI Jonge Innovators kunnen zich aanmelden voor deelname aan het Euro-CASE programma voor Early Career Professionals van 14 september a.s. in Brussel, via het AcTI Bureau: Anouk.de.vlieger@knaw.nl