Nieuws NL

Euro-CASE workshop voor Jonge Innovators in Brussel op 20 sept ’22

Jonge Innovators aan het begin van hun loopbaan Euro-CASE besteedt aandacht  aan de betrokkenheid van beginnende professionals (Early Career Professional ‘ECP’s’ in het kort). Samenvatting van de activiteiten tot nu toe In 2020 is een Euro-CASE-werkgroep onder voorzitterschap van de Royal Academy of Engineering (UK) benoemd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de …

Euro-CASE workshop voor Jonge Innovators in Brussel op 20 sept ’22 Lees meer »

Project om tot advies over EU Chips Act te komen

Op 8 februari 2022 presenteerde de Europese Commissie een pakket voor een Chipwet voor Europa. De Chipwet is het Europese antwoord op de geopolitieke dynamiek in de halfgeleider-industrie en de huidige tekorten aan halfgeleider-producten. In de Chipwet introduceert de Commissie drie pijlers die gezamenlijk vijf strategische doelstellingen dienen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat …

Project om tot advies over EU Chips Act te komen Lees meer »

CAETS Communication Prizes 2022

Het Comité voor communicatie van CAETS is opgericht om manieren te vinden om de aangesloten academies te helpen met de communicatie over beleid, onderwijsinitiatieven en het belang van engineering en technologische wetenschappen in de samenleving. Het doel is onze invloed op regeringen en het grote publiek te vergroten van de landen waarin wij leven, door …

CAETS Communication Prizes 2022 Lees meer »

Vier nieuwe leden toegetreden tot AcTI

De volgende personen treden toe tot de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI): Prof. dr. Marc Koper; Hoogleraar Katalyse en oppervlaktechemie, UL; dr. ir. Jacqueline Scherpen; Hoogleraar systeem- en regeltechniek RUG; dr. Peter Werkhoven; Chief Scientific Officer, TNO; Kouchi Zhang; Hoogleraar Micro Electronica/Elektrotechniek, TUD AcTI is zeer verheugd over het toetreden van de bovengenoemde …

Vier nieuwe leden toegetreden tot AcTI Lees meer »

Zes onderzoekers beloond met hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap

NWO Spinoza en Stevinpremie
Zes wetenschappers ontvingen op 13 oktober de NWO-Spinozapremie en de -Stevinpremie uit handen van demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Amare theater in Den Haag. De premies zijn de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.Dit jaar ontvangen prof. dr. Marc Koper, prof. dr. José van Dijck, prof. dr. ir. Lieven Vandersypen en prof.dr. Maria Yazdanbakhsh de Spinozapremie. Prof. dr. Bart Jacobs en prof. dr. Judi Mesman krijgen de Stevinpremie. De laureaten krijgen ieder 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

Namens onze zuster academie, Technology Academy Finland, vragen wij graag aandacht voor de €1 miljoen Millenium Technology Prize 2022.

INNOVATIONS FOR A BETTER LIFE. CALL FOR NOMINATIONS 2022 Millennium Technology PrizeNomination Round 2 August – 31 October 2021 We are inviting your organization to nominate candidates for the 2022 Millennium Technology Prize.The Millennium Technology Prize is one million euros, and it is awarded every two years to an individual or to a team of …

Namens onze zuster academie, Technology Academy Finland, vragen wij graag aandacht voor de €1 miljoen Millenium Technology Prize 2022. Lees meer »