CAETS, International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, zet techniek in om regeringen te helpen klimaatdoelstellingen te halen

AcTI onderschrijft met vele internationale academies of Engineering de visie van CAETS op de klimaatuitdaging. Er moet prioriteit worden gegeven aan gecoördineerde steun en omvangrijke investeringen om de beschikbare technologieën onmiddellijk in te zetten, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op toekomstige doorbraken op onderzoeksgebied en “magische oplossingen”. Lees hier meer over in onderstaande statement.

CAETS zet techniek in om regeringen te helpen klimaatdoelstellingen te halen
Het Klimaatpact van Glasgow, dat op de 26e Conferentie van de Partijen (COP26) van de VN door 197 landen werd ondertekend, bevestigde de wereldwijde ambities om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken en een wereldwijde klimaatcatastrofe af te wenden. De omvang en het tempo van de overgang die nodig is om deze doelstellingen te bereiken, vormen een immense uitdaging. Om op koers te blijven, moet de wereld de jaarlijkse uitstoot tegen 2030 met nog eens 28 gigaton (dat is 28 miljard ton) koolstofdioxide-equivalent verminderen, bovenop wat al is toegezegd in onvoorwaardelijke nationale bijdragen (NDC’s)1.
Nu regeringen, overheidsinstanties op alle niveaus en bedrijven deze uitdaging proberen aan te gaan door strategieën voor mitigatie en adaptatie op te voeren en te versnellen, staan ingenieurs en technologen klaar om een unieke waardevolle rol te spelen. Afgezien van hun rol als innovator, ontwerper en ontwikkelaar van duurzame en veerkrachtige oplossingen en hun professionele plicht om het publiek en het milieu te beschermen, zijn ingenieurs opgeleid om in systemen te denken (waarbij meerdere, elkaar overlappende systemen worden geanalyseerd om geschikte actiepaden af te leiden). Dit betekent dat zij beleidsmakers kunnen helpen de complexiteit te beheersen, urgente, gecoördineerde veranderingen op een groot aantal onderling afhankelijke socio-technische gebieden te versnellen en onvoorziene en onbedoelde negatieve gevolgen tot een minimum te beperken.
CAETS, de Internationale Raad van Academies voor Ingenieurswetenschappen en Technologie beleidsmakers overal ter wereld kunnen aanwenden om de multidisciplinaire benaderingen te helpen formuleren die nodig zijn om op deze crisis te reageren.
De visie van CAETS op de klimaatuitdaging
Hoewel meer dan 130 landen zich er nu toe verbonden hebben om tegen het midden van de eeuw een “netto-nul”-uitstoot te bereiken2 , blijkt uit recente gegevens dat de realiteit van een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau misschien al aan het wegglippen is3. Daarom moeten er dit decennium snel maatregelen worden genomen en harde beslissingen worden genomen om de samenleving koolstofvrij te maken en te voorkomen dat gevaarlijke en onomkeerbare omslagpunten worden overschreden. Er moet prioriteit worden gegeven aan gecoördineerde steun en omvangrijke investeringen om de beschikbare technologieën onmiddellijk in te zetten, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op toekomstige doorbraken op onderzoeksgebied en “magische oplossingen”.
Als beleidsdoelstelling is ontkoling uniek door de breedte van de beleidsterreinen waarmee het verband houdt en het aantal belanghebbenden dat moet worden ingeschakeld om samen aan het gemeenschappelijke doel te werken. Ontkoling moet ook worden gezien in de context van mondiale duurzaamheid, zoals omschreven in de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s). Deze doelstellingen kunnen alleen worden bereikt door gecoördineerde actie: beleidsmakers, economen, bedrijven, investeerders, sociale wetenschappers, ingenieurs en andere belangrijke beroepsgroepen moeten de handen ineenslaan om voort te bouwen op fundamenteel wetenschappelijk bewijs en snel oplossingen te implementeren die betaalbaar, efficiënt, billijk, respectvol en inclusief zijn voor iedereen.
Mondiaal denken is ook essentieel: om de vereiste resultaten te bereiken, moeten nationale ontkolingsstrategieën zo worden ontworpen dat andere landen ook de overgang kunnen maken. Veel landen importeren en exporteren momenteel bijvoorbeeld emissies via materialen en afvalproducten, waaronder veel ontwikkelingslanden die goederen met een hoge uitstoot, zoals voertuigen en machines, erven uit meer ontwikkelde landen. https://www.newcaets.org/wp-content/uploads/2021/11/CAETS-COP26-Statement-FINAL.pdf


Deze verklaring werd unaniem onderschreven door de academies die lid zijn van CAETS:
Academia de Ingenieria of Argentina
Australian Academy of Technology and Engineering
Royal Belgian Academy Council of Applied Sciences
Canadian Academy of Engineering
Chinese Academy of Engineering
Croatian Academy of Engineering
Engineering Academy of the Czech Republic
Danish Academy of Technical Sciences
Council of Finnish Academies
National Academy of Technologies of France
National Academy of Science and Engineering of Germany
Hungarian Academy of Engineering
Indian National Academy of Engineering
Irish Academy of Engineering
Engineering Academy of Japan
National Academy of Engineering of Korea
Academy of Engineering of Mexico
Netherlands Academy of Technology and Innovation
Royal Society Te Aparangi of New Zealand
Nigerian Academy of Engineering
Norwegian Academy of Technological Sciences
Pakistan Academy of Engineering
Academy of Engineering Sciences of Serbia
Slovenian Academy of Engineering
South African Academy of Engineering
Real Academia de Ingenieria of Spain
Royal Swedish Academy of Engineering Sciences
Swiss Academy of Engineering Sciences
Royal Academy of Engineering of the UK
National Academy of Engineering of the US
National Academy of Engineering of Uruguay

Lees hier het statement van CAETS.