CAETS Communication Prizes 2022

Het Comité voor communicatie van CAETS is opgericht om manieren te vinden om de aangesloten academies te helpen met de communicatie over beleid, onderwijsinitiatieven en het belang van engineering en technologische wetenschappen in de samenleving. Het doel is onze invloed op regeringen en het grote publiek te vergroten van de landen waarin wij leven, door de belangrijke rol van technologie in de samenleving duidelijk en doeltreffend over te brengen aan een algemeen publiek. Deze voorgestelde maatregel is bedoeld om technologische wetenschappers en ingenieurs over de hele wereld aan te moedigen om op een eenvoudige en boeiende manier effectief te communiceren met een algemeen publiek, met een focus op jongeren en studenten. Dit zal gebeuren via een wedstrijdselectie van korte video’s van niet meer dan vijf minuten waarin het maatschappelijk belang van technologische doorbraken en technische successen getoond worden. De sluitingsdatum voor inzendingen in eigen land (Nederland) is 30 april a.s.

Lees meer over het proces, deelname en tijdschema in de volgende documenten (pdf):