Publicaties

2020

2019

  • AcTI-advies Laat duizend bloemen bloeien- zaaien voor de economie van morgen (pdf)
    In juni 2018 heeft AcTI een advies uitgebracht, getiteld Professionalisering van de gouden driehoek. Hierin werd geconstateerd dat het kennis- en innovatie-ecosysteem onder druk staat. Volgend op dit eerste AcTI-rapport is vanuit het ministerie van EZK een informeel verzoek uitgegaan om specifieker naar de uitwerking van innovatie-instrumenten op bedrijfsniveau te kijken.
    In het huidige AcTI-advies Laat duizend bloemen bloeien – zaaien voor de economie van morgen heeft AcTI ervoor gekozen zich specifiek te richten op het creëren van meer, en het beter ondersteunen van kennisintensieve startups en scale-ups. Dit is van essentieel belang gezien de cruciale rol van dergelijke bedrijven voor de economie van morgen en voor hun uitzonderlijke vermogen om midden disruptieve innovaties doorbraken te forceren die nodig zijn voor de maatschappelijke missies. Daarnaast richt AcTI zich in dit advies op het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen, startups en innovatief mkb.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012