Agenda

Ledenvergaderingen

AcTI organiseert vijf maal per jaar besloten ledenvergaderingen op locatie bij één van de leden. Vanwege de Coronacrisis worden de ledenvergaderingen momenteel tot nader order interactief georganiseerd. Deze vergaderingen worden opgezet rondom een specifiek thema, middels externe sprekers wordt een inhoudelijke discussie gevoerd en concrete follow up activiteiten besproken. De ledenvergaderingen vormen de kern van de interne forum en debat functie van AcTI. De data voor de ledenvergaderingen 2021 zijn:

Aanvangstijd is in principe 15.00 uur.

Dinsdag 9 februari 2021
Thema: Naar een Circulaire Nederlandse Chemie
ARC CBBC, gastheer Bert Weckhuysen, Universiteitshoogleraar Katalyse, Energie en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht

Woensdag 14 april 2021
Thema: Het Covid-19 vaccin inhoudelijk en de distributie ervan
Sanquin bloedvoorziening, gastheer Tjark Tjin-A-Tsoi, bestuursvoorzitter Sanquin

Woensdag 16 juni 2021
2e Kamer, ministeries, onderwerp nog te bepalen

Dinsdag 14 september 2021
Thema: Credibility van de wetenschapper
Nemo Science Museum, gastvrouw Marjolein van Breemen, directeur Programma bij Nemo

Dinsdag 30 november 2021
Thema: Regeneratieve geneeskunde
RadboudUMC, gastheer Nico Verdonschot, Hoogleraar Biomechanical Implants & WD Techmedcentre UTwente

Overige activiteiten

AcTI organiseert ad hoc en veelal in samenwerking met andere organisaties zoals de KNAW, symposia, workshops etc.

In samenwerking met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Techleap.nl,  heeft AcTI in 2020 en begin 2021 meegewerkt aan de Academic Startup Competition (ASC). De ASC wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. https://academicstartupcompetition.nl/