Agenda

Ledenvergaderingen

AcTI organiseert vijf maal per jaar besloten ledenvergaderingen op locatie bij één van de leden. Deze vergaderingen worden opgezet rondom een specifiek thema, middels externe sprekers wordt een inhoudelijke discussie gevoerd en concrete follow up activiteiten besproken. De ledenvergaderingen vormen de kern van de interne forum en debat functie van AcTI. In 2019 zal één ledenvergadering met en bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat georganiseerd worden.

De data voor de ledenvergaderingen 2019 zijn:

Dinsdag 12 februari 2019
Aanvangstijd: 15.00 uur
Avantium, Amsterdam, gastheer Tom van Aken over de Biobased Economy

Woensdag 10 april 2019

Aanvangstijd: 15.00 uur

BESI, Duiven, gastheer Richard Blickman over Sustainable Packaging

Donderdag 20 juni 2019

Aanvangstijd: 15.00 uur

Ministerie van EZK, gastheer Michiel Sweers, Den Haag over het Innovatiebeleid

Donderdag 19 september 2019

Aanvangstijd: 15.00 uur

Xeltis, Eindhoven, gastheer Martijn Cox i.s.m. de Technische Universiteit Eindhoven over Regeneratieve geneeskunde

Dinsdag 10 december 2019

Aanvangstijd: 15.00 uur

SPIE, Breda, gastvrouw Lieve Declercq over ICT en een duurzame infrastructuur

Innovatieconferentie

In 2019 vindt geen traditionele AcTI Innovatieconferentie plaats, maar werkt AcTI samen met de Global Entrepreneurship Summit 2019

Overige activiteiten

AcTI organiseert ad hoc en veelal in samenwerking met andere organisaties zoals de KNAW symposia, workshops etc.