Agenda

Ledenvergaderingen

AcTI organiseert aantal maal per jaar besloten ledenvergaderingen op locatie bij één van de leden. Deze vergaderingen worden opgezet rondom een specifiek thema, middels externe sprekers wordt een inhoudelijke discussie gevoerd en concrete follow up activiteiten besproken. De ledenvergaderingen vormen de kern van de interne forum en debat functie van AcTI. De data voor de ledenvergaderingen 2023 zijn:

Aanvangstijd is in principe 15.00 uur.

Maandag 13 februari 2023
Thema: Verwijdering van giftige emerging stoffen uit water
Hoogheemraadschap van Delfland Delft, gastheer Piet-Hein Daverveldt, Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland

Donderdag 13 april 2023
Thema: Success rate scale-ups vergroten
Hardt Hyperloop Rotterdam, gastheer Bertrand van Ee, CEO Hardt Hyperloop

Donderdag 8 juni 2023
AcTI Ledenvergadering, locatie nog te bepalen

Overige activiteiten

AcTI organiseert ad hoc en veelal in samenwerking met andere organisaties zoals de KNAW, symposia, workshops etc.

In samenwerking met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Techleap.nl, heeft AcTI in 2020 en begin 2021 de Academic Startup Competition (ASC) georganiseerd. De ASC wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het voornemen is om te onderzoeken of een derde editie gehouden kan worden in 2023.