Agenda

Ledenvergaderingen

AcTI organiseert vijf maal per jaar besloten ledenvergaderingen op locatie bij één van de leden. Deze vergaderingen worden opgezet rondom een specifiek thema, middels externe sprekers wordt een inhoudelijke discussie gevoerd en concrete follow up activiteiten besproken. De ledenvergaderingen vormen de kern van de interne forum en debat functie van AcTI. In 2020 zal één ledenvergadering met en bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat georganiseerd worden.

De data voor de ledenvergaderingen 2020 zijn:

Dinsdag 11 februari 2020
Aanvangstijd: 15.00 uur
CWI, Amsterdam, gastheer Alexander Rinnooy Kan over Algoritmes in AI

Vanwege de Coronacrisis wordt er tot nader order gekeken naar de mogelijkheid om de vergaderingen interactief te organiseren.

Donderdag 16 april 2020
Aanvangstijd: 15.00 uur
Delft, YESDelft!, gastvrouw Eline Vrijland, onderwerp nog te bepalen

Woensdag 17 juni 2020
Aanvangstijd: 15.00 uur
EZ of 2e Kamer, Den Haag, onderwerp nog te bepalen

Donderdag 17 september 2020
Aanvangstijd: 15.00 uur
Enschede, Demcon, gastheer Dennis Schipper over Smart Industry

Dinsdag 1 december 2020
Aanvangstijd: 15.00 uur
Deventer, Witteveen + Bos, gastvrouw Karin Sluis over Klimaat

Innovatieconferentie

In 2019 vond geen traditionele AcTI Innovatieconferentie plaats, maar werkte AcTI samen met de Global Entrepreneurship Summit 2019

Overige activiteiten

AcTI organiseert ad hoc en veelal in samenwerking met andere organisaties zoals de KNAW symposia, workshops etc.