Advies aan de Minister van Technologie

In de NWO-nieuwsbriefreeks ‘Ongevraagde Adviezen’ geeft AcTI-bestuurslid prof. dr. Ir. Maarten Steinbuch advies aan de ‘Minister van Technologie’.

Technologie als verbindende schakel

‘Technologie krijgt een steeds prominentere rol in onze samenleving. Iedereen in Nederland – burger, overheid, ondernemer, onderzoeker, student en leerling – heeft hiermee te maken. Het raakt ons allemaal. Het is van groot belang voor onze concurrentiepositie en ook voor onze sociale cohesie dat technologie wordt benut op een integrale en inclusieve wijze. De komende herstelperiode is een uitgelezen kans om ons land in die innovatieversnelling te begeleiden. Daarbij is een minister van Technologie een verbindende schakel. In deze covid-tijd hebben we geleerd hoe belangrijk het is om met elkaar samen te werken en af te stemmen. Kijk maar naar de toeslagenaffaire: een minister die bruggen slaat tussen ministeries moet in staat zijn om door coherentie sneller vooruit te komen, zoals dat gebeurt in de wetenschap bij samenwerking tussen alfa, gamma en bèta. Ook kan een minister zo het openbare debat voeren met de samenleving en bijdragen om de almaar grotere kloof tussen maatschappij en wetgeving te dichten. Als Nederland kunnen we een voortrekkersrol pakken op het gebied van technologie voor digitalisering, klimaat en gezondheidszorg, en de utilisatie van verantwoordelijke kunstmatige intelligentie voor mens en maatschappij, om maar een paar voorbeelden te noemen. Onze Nederlandse openheid is daarbij een kernwaarde, die we goed kunnen en moeten benutten om innovatie een solide basis te geven.’

Prof. dr. ir. Maarten Steinbuch 
Hoogleraar systeem- en regeltechniek, TU Eindhoven
Wetenschappelijk Directeur Eindhoven Engine
Bestuurslid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)

Lees hier de overige zes ongevraagde adviezen