Academies of Engineering bijeen in Beijing

De 2014 jaarlijkse bijeenkomst van de International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS, www.caets.org), de overkoepelende organisatie van 26 academies van engineering, vond plaats van 1 tot 4 juni in Beijing, China. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Chinese Academy of Engineering (www.cae.cn).

Internationale Conferentie over Ingenieurswetenschappen en Technologie

De CAETS bijeenkomst begon met de tweedaagse internationale conferentie over ingenieurswetenschappen en technologie (ICEST 2014, www.icest2014.cae.cn), die 1.500 wetenschappers en professionals uit de hele wereld bij elkaar bracht. Het programma van de conferentie bevatte keynote lezingen door high-profile sprekers, waaronder Xi Jinping, president van de Volksrepubliek China, en Irina Bokova, directeur-generaal van de UNESCO.

President Xi Jingping spreekt de ICEST 2014 conferentiedeelnemers toe

President Xi beschreef techniek als een kracht om de wereld te veranderen en China te helpen om snelle sociale en economische vooruitgang te bereiken. Hij zei dat het bevorderen van wetenschap en technologie een strategische keuze is voor de mensheid, om de grote mondiale uitdagingen aan te gaan en duurzame ontwikkeling te realiseren. Omdat China innovatiegedreven ontwikkelingsstrategie heeft aangenomen als een belangrijke nationale strategie, zo zei de President, zal China technologische innovatie bevorderen, samenwerking op dit gebied versterken tussen de (semi-)publieke en private sector, intensiever zal deelnemen aan globale wetenschappelijke en technologische samenwerkingsprojecten, en de opleiding van personeel zal verbeteren.

President Xi merkte op dat China samenwerkingsrelaties in wetenschap en technologie heeft opgebouwd met meer dan 150 landen en regio’s, en heeft deelgenomen aan grote mondiale projecten, waaronder de internationale Thermonuclear Fusion Experimental Reactor Plan, het Human Genome Project en het Galileo Project.De tekst van de toespraak van President Xi is [hier] te downloaden. De tekst van de toespraak van UNESCO directeur-generaal Irina Bokova is [hier] te downloaden.

Voorafgaand aan de toespraak, ontmoette president Xi en mw. Irina Bokova de vertegenwoordigers van CAETS en de aangesloten Academies of Engineering waaronder de Netherlands Academy of Technology and Innovation.

Opening van het Internationaal Kennis Centrum voor Ingenieurswetenschappen en Technologie

Op 2 juni opende mevrouw Bokova in Beijing het International Knowledge Center for Engineering Sciences and Technology onder auspiciën van UNCESCO (IKCEST, www.ikcest.org). Het centrum, ondergebracht bij de Chinese Academy of Engineering, zal dienen als een wereldwijd verbonden knooppunt om digitale informatiebronnen met betrekking tot technische wetenschappen en technologie bij elkaar te brengen, een openbaar data service platform te bouwen, advies te geven en te helpen bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor beleidsmakers en ingenieurs, met name uit ontwikkelingslanden.

William Salmon (secretaris van CAETS), Irina Bokova (directeur-generaal van de UNESCO) en Xi Jinping (president van de Volksrepubliek China)

CT for Brain, Body & Behavior
In negen parallelsessies behandelden diverse sprekers ontwikkelingen en perspectieven op belangrijke gebieden van techniek en technologische wetenschappen, waaronder machinebouw, chemische technologie, materiaalkunde, mijnbouw-, weg-en waterbouw, landbouw en voedselzekerheid. In de sessie over translationele geneeskunde, gaf AcTI vice-voorzitter dr. Lucas Noldus een lezing over “ICT for Brain, Body & Behavior: een nieuw model voor co-creatie van innovatieve meet- en analyse-tools voor translationeel gezondheidsonderzoek”. Hij presenteerde hiermee de Nederlandse publieke-private samenwerking voor onderzoek aan ICT, hersenen en cognitie gecoördineerd door de Stichting I3B (www.i3b.org)

Lucas Noldus, vice-voorzitter van AcTI, met President Xi Jinping

Bijeenkomst CAETS Council en de CAETS verklaring
Tijdens de jaarvergadering van CAETS Council op 4 juni, bespraken CAETS leden technische onderwerpen die mondiaal van belang zijn, zoals fracking en geavanceerde productie. Voorts heeft de Council de 2014 CAETS verklaring aangenomen. Daarin beveelt CAETS aan:

– de ingenieurs en wetenschappers wereldwijd aan om innovatie te bevorderen in alle gebieden van de ingenieurspraktijk, wetenschap en technologie om een beter leven voor iedereen op de planeet te bereiken;
– te werken met en in scholen en universiteiten om het technisch onderwijs te versterken en een nieuwe generatie van getalenteerde ingenieurs te ontwikkelen;
– de internationale samenwerking te versterken, academische netwerken uit te breiden en te leren van elkaar om de grote mondiale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken;
– te werken met overheden om ervoor te zorgen dat de middelen beschikbaar zijn om technologieën in te voeren ter ondersteuning van de wereldwijde economische en sociale ontwikkeling en een duurzaam milieu;
– het bewustzijn en de betrokkenheid van het publiek te bevorderen;
– de waarde van ingenieurspraktijk te bevorderen;
– verbetering van de levensomstandigheden in de ontwikkelingslanden te bevorderen.

Tijdens de zitting van de Raad, werd AcTI vice-voorzitter Lucas Noldus verkozen in het CAETS Algemeen Bestuur.

Samenwerking tussen AcTI en CAE
Om de samenwerking in technologie en ingenieurswetenschappen tussen Nederland en China te bevorderen , tekenden de Netherlands Academy of Technology and Innovation en de Chinese Academy of Engineering een Memorandum of Understanding. Beide academies zullen de samenwerking tussen specialisten in engineering en technische wetenschappen in de academische wereld en de industrie bevorderen door middel van studiebezoeken, gezamenlijke seminars en workshops, en uitwisseling van informatie.

Ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen AcTI en de Chinese Academy of Engineering, 2 juni 2014. Van links naar rechts: Prof. Dr. Daiming Fan, Vice President CAE, Dr. Lucas Noldus, vice-voorzitter AcTI, Mr. Jan Reint Smit, Counsellor for Science and Technology, Netherlands Embassy, Prof. Dr. Ji Zhou, President CAE, Prof. Dr. Kechang Xie, Vice President CAE en Vice Chairman Chinese Association of Science and Technology, Mr. Jincheng Kang, Deputy Director General, Department of International Cooperation, CAE