8 december: Webinar Landbouw van de toekomst

Het Nederlandse landbouwsysteem staat ter discussie: de efficiëntie is groot, maar de effecten op biodiversiteit en landschap roepen steeds meer weerstand op. Ecologische kringlooplandbouw – gebaseerd op diverse gewassoorten per veld – kan met minder input hoge opbrengsten genereren. Dit systeem kent echter nog technologische, logistieke en organisatorische uitdagingen. Wat is er nodig om tot een duurzaam systeem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?

Op dinsdagavond 8 december gaan vier experts in op de verschillende aspecten en technologische uitdagingen van de toekomstige landbouw. U bent van harte welkom om aan dit webinar deel te nemen. Dit webinar wordt georganiseerd door de KNAW en AcTI.

Sprekers

  • Inleiding: Landbouw van de toekomst: ons aller belang, Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, Wageningen University & Research
  • Wijnand Sukkel, senior onderzoeker open teelten, Wageningen University & Research – Agronomie, -ecologie en technologie: een vruchtbare samenwerking
  • Peter Groot Koerkamp, hoogleraar Biosystems Engineering, Wageningen University & Research – De benodigde paradigmaverschuiving van de landbouwtechniek voor ecologisch gebaseerde landbouw
  • Cornelis Mosselman, regeneratief akkerbouwer, BI-JOVIRA, Ooltgensplaat – Vooruit boeren in de praktijk
  • Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecological Interactions, Radboud Universiteit – Van debat naar dialoog: praten over de landbouw van de toekomst
  • Discussie onder leiding van Sjoukje Heimovaara, algemeen directeur Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen University & Research

Aanmelden

Datum en tijd: 8 december 2020, 19:00 tot 20:15u
Plaats: Online via Zoom
Aanmelden: via dit aanmeldformulier