26 feb: Lancering Jonge Innovators

Maandag 26 februari 2018 vindt in het Trippenhuis in Amsterdam.de formele lancering plaats van de Jonge Innovatoren. Tijdens deze bijeenkomst maken de Jonge Innovators, Commissieleden en buddies met elkaar kennis.

Het bestuur van AcTI heeft in het najaar van 2017 besloten met een pilot van start te gaan om jonge innovatieve ondernemers aan de Academy te binden: Het AcTI Jonge Innovators initiatief. Eind 2017 en begin 2018 heeft een selectieproces plaatsgevonden waarbij zowel huidige AcTI-leden als externe organisaties opgeroepen werden om jonge innovatieve ondernemers onder de leeftijd van veertig jaar te nomineren. Het bestuur heeft de werkgroep Jonge Innovators gemandateerd om op ad hoc basis als selectiecomité te functioneren.

Uiteindelijk zijn negen jonge ondernemers geselecteerd en per 1 februari 2018 geïnstalleerd als Jonge Innovator binnen AcTI. De jonge leden zijn regulier lid van AcTI met dezelfde rechten en plichten als elk ander AcTI-lid, maar met een tijdelijk lidmaatschap voor de duur van twee jaar. Elke Jonge Innovator
heeft een zogenaamde buddy aangewezen gekregen binnen AcTI die de jonge ondernemer wegwijs maakt binnen AcTI en van advies kan voorzien met betrekking tot de ontwikkeling van zijn/haar bedrijf. De werkgroep Jonge Innovators is door het bestuur omgezet naar Commissie Jonge Innovators om het initiatief samen met de Jonge Innovators verder vorm te geven.