AcTI

 

AcTI – Netherlands Academy of Technology and Innovation

De Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) is een unieke en onafhankelijke vereniging van op persoonlijke titel gekozen leden afkomstig uit het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. AcTI-leden zijn personen met gezag en betrokken bij maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken rond techniek en innovatie en hebben een bewezen track-record in de technische en toepaste wetenschappen en/of op wetenschap en technologie gebaseerde innovatie. AcTI werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De Netherlands Academy of Technology and Innovation is een forum van en voor de in Nederland aanwezige kennis en expertise op het gebied van technisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, technologie en innovatie. De Academy heeft als doel vanuit een samenhangende visie het maatschappelijk en politiek denken en handelen met betrekking tot wetenschap, technologie en innovatie positief te bevorderen.

De Netherlands Academy of Technology and Innovation is lid van de European Council of Academies of Applied Sciences and Engineering en daardoor onderdeel van het Scientific Advise Mechanism van de Europese Commissie.

Het bestuur van AcTI bestaat uit:

Margrethe Jonkman, voorzitter

Jorrit Kuipers, secretaris-penningmeester

Maarten Steinbuch, bestuurslid

Benno van Dongen, bestuurslid

Contactgegevens AcTI-bureau

Bezoek-/ postadres

Netherlands Academy of Technology and Innovation |
Kloveniersburgwal 29 | 1011 JV Amsterdam |
www.acti-nl.org

Algemene leiding

mr. drs. R.J.W.P. (Roel) Meeuwesse MPA
Algemeen Secretaris/ Hoofd bureau AcTI
T +31 (0)20 5510737/ +31 (0)6 1137 6268
E roel.meeuwesse [at] knaw.nl

Communicatie, Public Relations

Mw. A. (Anouk) de Vlieger
PR & Communicatie
T +31 (0)20 5510877/ M (0)6 50637943
E Anouk.de.vlieger [at] knaw.nle

Netherlands Academy of Engineering (NAE) van start
20 juni 2023

Op dinsdag 23 mei 2023 is de Netherlands Academy of Engineering (NAE) officieel van start gegaan met de oproep aan de wetenschap en het bedrijfsleven om namen aan te dragen voor nominaties voor de benoeming van NAE Fellows. Lees verder

Winnaars Academic Startup Competition bekend
13 oktober 2022

Op 4 oktober jl. zijn in de Rotterdam Science Tower de 10 winnaars van de Academic Startup Competition bekendgemaakt. Tijdens de bekendmaking kwamen TargED biopharmaceuticals, Time-travelling Milkman, Carbyon, Quix Quantum, Mantispectra, Sensip-dx, Exit071, Cellcius, Pharmi en ImcoMet als winnaars uit de bus. Lees verder