AcTI


AcTI – Netherlands Academy of Technology and Innovation

De Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) is de Nederlandse Academy of Engineering. Een unieke en onafhankelijke vereniging van op persoonlijke titel gekozen leden afkomstig uit het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. AcTI-leden zijn personen met gezag en betrokken bij maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken rond techniek en innovatie en hebben een bewezen track-record in de technische en toepaste wetenschappen en/of op wetenschap en technologie gebaseerde innovatie. AcTI werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De Netherlands Academy of Technology and Innovation is een forum van en voor de in Nederland aanwezige kennis en expertise op het gebied van technisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, technologie en innovatie. De Academy heeft als doel vanuit een samenhangende visie het maatschappelijk en politiek denken en handelen met betrekking tot wetenschap, technologie en innovatie positief te bevorderen.

De Netherlands Academy of Technology and Innovation is lid van de European Council of Academies of Applied Sciences and Engineering en daardoor onderdeel van het Scientific Advise Mechanism van de Europese Commissie.

Het bestuur van AcTI bestaat uit:

Margrethe Jonkman, voorzitter

Jorrit Kuipers, secretaris-penningmeester

Cees Buisman, bestuurslid

Jan Mengelers, bestuurslid

Vacature

Professionalisering van de gouden driehoek

AcTI presenteerde op 14 juni 2018 haar advies Professionalisering van de gouden driehoek met aanbevelingen om de kenniseconomie te versterken aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie had AcTI gevraagd met een advies en aanbevelingen te komen.

Download het advies (pdf)