AcTI

 

AcTI – Netherlands Academy of Technology and Innovation

De Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) is de Nederlandse Academy of Engineering. Een unieke en onafhankelijke vereniging van op persoonlijke titel gekozen leden afkomstig uit het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. AcTI-leden zijn personen met gezag en betrokken bij maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken rond techniek en innovatie en hebben een bewezen track-record in de technische en toepaste wetenschappen en/of op wetenschap en technologie gebaseerde innovatie. AcTI werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De Netherlands Academy of Technology and Innovation is een forum van en voor de in Nederland aanwezige kennis en expertise op het gebied van technisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, technologie en innovatie. De Academy heeft als doel vanuit een samenhangende visie het maatschappelijk en politiek denken en handelen met betrekking tot wetenschap, technologie en innovatie positief te bevorderen.

De Netherlands Academy of Technology and Innovation is lid van de European Council of Academies of Applied Sciences and Engineering en daardoor onderdeel van het Scientific Advise Mechanism van de Europese Commissie.

Het bestuur van AcTI bestaat uit:

Margrethe Jonkman, voorzitter

Jorrit Kuipers, secretaris-penningmeester

Maarten Steinbuch, bestuurslid

Vacature

Contactgegevens AcTI-bureau


Bezoek-/ postadres

Netherlands Academy of Technology and Innovation |
Kloveniersburgwal 29 | 1011 JV Amsterdam |
www.acti-nl.org

Algemene leiding

mr. drs. R.J.W.P. (Roel) Meeuwesse MPA
Algemeen Secretaris/ Hoofd bureau AcTI
T +31 (0)20 5510737/ +31 (0)6 1137 6268
E roel.meeuwesse [at] knaw.nl

Beleidsadviseur AcTI

Drs. L.A. (Lieke) Nieuwland
Beleidsadviseur AcTI
Afdeling Forum, Advies en Onderzoek
T +31 (0)20 5510889
E lieke.nieuwland [at] knaw.nl

Communicatie, Public Relations

Mw. A. (Anouk) de Vlieger
PR & Communicatie
T +31 (0)20 5510877/ M (0)6 50637943
E Anouk.de.vlieger [at] knaw.nl

Negen nieuwe leden toegetreden tot AcTI
28 mei 2021

AcTI is zeer verheugd over het toetreden van negen nieuwe leden, waarmee vertegenwoordiging vanuit het ecosysteem van technologie en innovatie verder wordt versterkt.

Lees het nieuwsbericht